• پژوهشگاه فضای مجازی
   آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
   کد پستی: 1997987629
   تلفن: 22073031
   فکس: 22063996


   شبکه‌های اجتماعی:
   https://eitaa.com/csri_ac_ir

   https://ble.ir/csri_ac_ir


آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir