• سایبر و سازمان ملل متحد
   حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت
   مردم‌سالاری و شبکه‌های اجتماعی: وضعیت حوزه و چشم‌انداز اصلاح
   راهنمای اجرایی دولت به‌مثابه پلتفرم
   امنیت سایبری در اتحادیه اروپا: تاب‌آوری و انطابق‌پذیری در سیاست حکمرانی
   عملیات تاثیر
   حکمرانی در عرصه پنجم: گذار به دیپلماسی سایبری
   مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی
   تولید «خود» در عصر دیجیتال
   آموزش و فضای مجازی
   جنگ سایبر، جنگ اینترنتی و انقلاب در امور جنگی
   پژوهش‌نامه اخلاق و فناوری اطلاعات
   رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگ‌ها
   دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم
   حقیقت مجازی
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1515674311
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir