• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   حکمرانی در عرصه پنجم: گذار به دیپلماسی سایبری
   حکمرانی در عرصه پنجم: گذار به دیپلماسی سایبری
   1
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir