• مطالب مرتبط
  • مدیران پژوهشگاه
   حسین مطلبی کربکندی
   سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی


   - محمد حسن فراهانی

   - مدیر اجرایی و روابط عمومی
   امیررضا باقرپورشیرازی-
   مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی -   -سید‌عباس مرادی
   - گروه علوم و فناوری های نوین


   محمدمهدی نصرهرندی -
   مدیر گروه مطالعات اخلاقی-
   -رضا حاج حسینی
   -مدیر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی

   گروه کشاورزی و منابع طبیعی دیجیتال-   -گروه مطالعات اقتصادیآدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir