• مطالب مرتبط
  • مدیران پژوهشگاه
   میثم غلامی
   سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی
   -


   -


آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir