• مطالب مرتبط
    • گروه حکمرانی و آینده‌پژوهی
      گروه حکمرانی و آینده‌پژوهی ذیل پژوهشکده حکمرانی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه حکمرانی فضای مجازی از جمله «مُدل‌های حکمرانی اعم از حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی تعاملی، حکمرانی مشارکتی، حکمرانی چندذینفعی و ...»، «تحولات حکمرانی در سطح ملی و بین‌المللی»، «حکمرانان؛ گذشته، حال و آینده»، «نهادهای حکمرانی در ایران و جهان»، «آینده حکمرانی در جهان (ملی و بین‌المللی)»، «آینده‌پژوهی فضای مجازی» و ... می‌پردازد.
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir