• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات بین‌الملل
      گروه مطالعات بین‌الملل ذیل پژوهشکده حکمرانی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه بین‌الملل فضای مجازی از جمله «دیپلماسی دیجیتال»، «دیپلماسی سایبری عمومی»، «ژئوپلیتیک فضای سایبری»، «معاهدات و کنواسیون‌های بین‌المللی سایبری» و ... می‌پردازد.
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir