• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی
      گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی ذیل پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در سطوح بنیادی، راهبردی و کاربردی در زمینه تأثیر فضای مجازی بر آینده فرهنگی-اجتماعی در محورهای «فناوری‌های نوظهور و روندهای فرهنگی-اجتماعی»، «مسائل و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی»، «احزاب، گروه‌بندی(زنان، کودکان، نسل‌ها) و قشربندی اجتماعی»، «جنبش‌های اجتماعی و سیاسی جدید»، «شکاف‌های اجتماعی و سیاسی»، «شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی» و... می‌پردازد.


آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir