• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   شناسایی موانع و راهکارهای سیاستی ارتقاء و رشد SME ها در اقتصاد دیجیتال
   شناسایی موانع و راهکارهای سیاستی ارتقاء و رشد SME ها در اقتصاد دیجیتال
   -1
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1997987629
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir