• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   نقش حیاتی رسانه‌ها‌ی اجتماعی در برندسازی SMEها
   نقش حیاتی رسانه‌ها‌ی اجتماعی در برندسازی SMEها
   0
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1515674311
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir