• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   حکمرانی پلتفرمی همه‌گیری نقشه برداری از اکوسیستم جهانی اپ‌هایی که به کووید 19 واکنش نشان می دهند
   حکمرانی پلتفرمی همه‌گیری نقشه برداری از اکوسیستم جهانی اپ‌هایی که به کووید 19 واکنش نشان می دهند
   0
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1515674311
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir