• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   از حاکمیت سرزمینی به حاکمیت دیجیتالی روسیه احیای مرزهای جهان روسی در فضای دیجیتال
   از حاکمیت سرزمینی به حاکمیت دیجیتالی روسیه احیای مرزهای جهان روسی در فضای دیجیتال
   1
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه هجدهم غربی، پلاک 17
کد پستی: 1515674311
تلفن: 22073031
پست الکترونیک: info@csri.ac.ir